Samisk örtmedicin

Den traditionella örtkunskapen bland samer grundar sig på erfarenhet och gammal tradition. Man har provat sig fram med de växter som finns i de områden där man vistats. Det har funnits många duktiga botare och helare inom de samisk leden och en del av den traditionen lever än i dag. Kunskaperna om örter och läkeväxter har funnits i varje by och förts vidare mellan generationer.

Växtutnyttjandet har alltid innehållit en s.k. medicinkomponent. Samma växter har ofta både varit mat och medicin, en typ av förhistorisk ”functional food”. Det samiska växtutnyttjandet har påfallande likheter med andra cirkumpolära folk. De har använt lite olika örter beroende på tillgång, ofta dock från samma växtfamilj. Anrättning, skörd och konservering har skett efter de förutsättningar och utbud som funnits för respektive folk. (Källa: SLU)

Björk

Betula, Te bryggt på björklöv är urindrivande och har använts för att rena och rensa ut gifter ur kroppen efter en lång vinter.

Blåbär 

Vaccinium myrtillus, Blåbären anses kunna förbättra synen.

Enbär 

Juniperus communis, Har använts mot rethosta, halsont och förkylning.

Kvanne 

Angelica Archangelica, Te på bladen är lugnande och hjälper vid insomningsproblem. 

Daggkåpa

Alchemilla spp, Förr använde man bladen som plåster direkt på sår.

Ljung

Calluna vulgaris, Te på ljung är sömn- och rogivande.

Rallaros- mjölkört 

Epilobium angustifolium, Har antiinflammatoriska och lugnande egenskaper.

Rosenrot

Sedum rosea, Innehåller prestationshöjande substanser, bra även mot halsont och förkylning.

Röllika

Achillea millefolium, Mest har den använts som magmedicin, den stimulerar aptiten och lindrar magkramper.

Skvattram

Ledum palustre, Stammen, blommorna och bladen har använts för att brygga te som ger lindring vid högt blodtryck, hosta och förkylningar.

Sälg och vide

Salix, Te bryggt på bladen och barken har använts för att stilla smärta eftersom de innehåller naturlig salicylsyra.

Åkerfräken

Equisetum arvense, Har huvudsakligen använts som urindrivande medel mot njursjukdomar, blåskatarr och gikt men även för sårrengöring.

Älggräs 

Filipendula ulmaria, Hela växten innehåller salicylsyra som är verksam mot värk och feber, men även bakteriedödande.

 

Tillbaka till Viddernas Vilda